ULTRA auto

ACRYLIC THINNER STANDARD

ULTRA AUTO akrilni razređivač standard je specijalni razređivač koji se koristi za razređivanje poliuretanskih smola, tj. akrilnih prajmera visoke gustine 2K akrilnih završnih boja. Savršeno razređuje obezbeđujući glatku površinu koje se ne menja tokom sušenja.Može se koristiti i za čišćenje opreme korišćene prilikom upotrebe akrilnih materijala.
Standardni razređivač se koristi na temperaturi od 20°C do 25°C
Dostupan u pakovanju od 1 l i 5 l.

s-group

ACRYLIC THINNER FAST

ULTRA AUTO akrilni razređivač fast je specijalni razređivač koji se koristi za razređivanje poliuretanskih smola, tj. akrilnih prajmera visoke gustine i 2K akrilnih završnih boja. Savršeno razređuje obezbeđujući glatku površinu koja se ne menja tokom sušenja. Može se koristiti i za čišćenje opreme korišćene prilikom upotrebe akrilnih materijala.
Standardni razređivač se koristi na temperaturi do 20°C
Dostupan u pakovanju od 1 l

MEDENA KRPA WAVE

Antistatička krpa za čišćenje. Medena krpa služi za odstranjivanje prašine, prljavštine i nečistoće sa površina pre farbanja. Za metale, drvo, plastične materijale.

s-group

ULTRA AUTO KREP TRAKE

s-group

MEDENA KRPA UNI

Medena krpa služi za odstranjivanje prašine, prljavštine i nečistoće sa površina pre farbanja. Za metale, drvo, plastične materijale.

s-group

SUNĐERI ZA POLIRANJE

M14 150 x 50

s-group

WAFFLE 150 x 25

s-group

VELCRO 150 x 50

s-group

VELCRO 150 x 25

s-group