Zaštita metala i drveta

LAKOVI U PRAHU

Lakovi u prahu su zaštitni dekorativni premazi bez rastvarača koji nalaze primenu u svim sferama života. Najčešće se primenjuju u građevini, auto industriji, industriji nameštaja, proizvodnji kuhinjskih uređaja, vodovodnih i instalacionih cevi...
Nanošenje laka u prahu se vrši putem elektrostatičkog pražnjenja i raspršivanjem čestica laka. Prednosti korišćenja lakova u prahu: ne sadrže rastvarače, nema isparavanja, nema atmosferskog zagađenja, minimalan škart, cenovna ušteda...
Lakovi u prahu postaju sve češći izbor korisnika iz različitih delatnosti poslovanja.