S - GroupBosna i Hercegovina

Sa razvojem proizvodnje industrijskih proizvoda PLASTON i COLORFLEX i pozicioniranja na teritoriji Republike Srbije, došlo je do potrebe širenja prodaje i na tržište zemalja iz regiona. Kompanija S-GROUP je uspostavljala kontakte i istraživala tržište pre svega u zemljama bivše Jugoslavije u cilju upoznavanja potreba kupaca sa tih prostora. Vremenom, došlo je do izvoza u ove zemlje, i to pre svega u BiH, Makedoniju i Crnu Goru.

Tržište na kom smo se najbrže razvili je tržište na teritoriji BiH, a učestali zahtevi kupaca su doveli do osnivanja firme, koja će kvalitetnije i efikasnije ispunjavati zahteve lokalnog tržišta. Rezultat toga je osnivanje društva S-GROUP doo Ugljevik u maju 2018. godine. Kompanija na teritoriji Bosne i Hercegovine doprinela je bržoj isporuci, znatno nižim troškovima distribucije, zadovoljavanju potreba kupaca i prevazilaženju njihovih očekivanja, a otvorila je i mogućnost za dalje širenje poslovanja.

Osnovni cilj društva u BiH je veleprodaja proizvoda kompanije S-GROUP Gornji Milanovac na tržištu Bosne i Hercegovine. Početna zamisao je bila da se ojačaju kontakti sa postojećim kupcima i ostvare novi kontakti sa kompanijama koje u svojoj proizvodnji koriste masterbač, razređivače i štamparske boje, a da kao najbolje rešenje prepoznaju PLASTON, COLORFLEX i SUN CHEMICAL. Zahvaljujući preduzeću u Ugljeviku omogućena je veća neposrednost i kvalitet saradnje sa brojnim kompanijama sa kojima je firma i do sada saradjivala.

Osvajanje novih tržišta je uvek izazov, ali prvi pokazatelji ukazuju da se sa kupcima u BiH održava uspešna saradnja, kao i da broj kupaca ima tendenciju rasta.

s-group